(01/01/1970)

Kim ngạch xuất khẩu chè sang Đài Loan năm 2009 và cả năm 2010

Số liệu thống kê kim ngạch xuất khẩu mặt hàng chè sang thị trường Đài Loan được tổng hợp theo các tháng trong năm 2009 và cả năm 2010 giúp doanh nghiệp tham khảo.