(13/11/2017)

Kim ngạch xuất khẩu chè năm 2016 đến tháng 5/2017

Số liệu thống kê sơ bộ kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang các thị trường được tổng hợp từ năm 2016 đến tháng 5 năm 2017 giúp các doanh nghiệp tham khảo.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Tổng hợp