(11/01/2017)

Kim ngạch xuất khẩu chất dẻo nguyên liệu từ năm 2015 đến tháng 10/2016

Số liệu thống kê sơ bộ kim ngạch xuất khẩu chất dẻo nguyên liệu của Việt Nam sang các thị trường được tổng hợp từ năm 2015 đến tháng 10 năm 2016 giúp các doanh nghiệp tham khảo.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tổng hợp