(01/01/1970)

Kim ngạch xuất khẩu cao su sang Nga năm 2009 và 8 tháng năm 2010

Số liệu thống kê kim ngạch xuất khẩu mặt hàng cao su sang thị trường Nga được tổng hợp theo các tháng trong năm 2009 và tính đến 8 tháng năm 2010 giúp doanh nghiệp tham khảo.