(29/10/2014)

Kim ngạch xuất khẩu cao su sang Hàn Quốc từ năm 2009 đến tháng 9 năm 2014

Số liệu thống kê kim ngạch xuất khẩu mặt hàng cao su sang thị trường Hàn Quốc được tổng hợp từ năm 2009 và tính đên tháng 9 năm 2014 giúp doanh nghiệp tham khảo.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
EcomViet