(01/01/1970)

Kim ngạch xuất khẩu cao su sang Đức năm 2009 và 10 tháng năm 2010

Số liệu thống kê kim ngạch xuất khẩu mặt hàng cao su sang thị trường Đức được tổng hợp theo các tháng trong năm 2009 và tính đến 10 tháng năm 2010 giúp doanh nghiệp tham khảo.