(01/01/1970)

Kim ngạch xuất khẩu cao su sang Đài Loan năm 2009 và tính đến tháng 11 năm 2011

Số liệu thống kê kim ngạch xuất khẩu hàng cao su sang thị trường Đài Loan được tổng hợp theo các tháng trong năm 2009 và tính đến tháng 11 năm 2011 giúp doanh nghiệp tham khảo.