(04/12/2012)

Kim ngạch xuất khẩu cao su sang Bỉ năm 2009 và tính đến tháng 10 năm 2012

Số liệu thống kê kim ngạch xuất khẩu mặt hàng cao su sang thị trường Bỉ được tổng hợp theo các tháng trong năm 2009 và tính đến tháng 10 năm 2012 giúp doanh nghiệp tham khảo.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.


Tải file đính kèm
1 file
Ecomviet