(17/05/2017)

Kim ngạch xuất khẩu cà phê từ năm 2016 đến tháng 3/2017

Số liệu thống kê sơ bộ kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang các thị trường được tổng hợp từ năm 2016 và đến tháng 3 năm 2017 giúp các doanh nghiệp tham khảo.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Tổng hợp