(12/04/2017)

Kim ngạch xuất khẩu bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc từ năm 2015 đến 2016

Số liệu thống kê sơ bộ kim ngạch xuất khẩu bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc của Việt Nam sang các thị trường được tổng hợp từ năm 2015 đến năm 2016 giúp các doanh nghiệp tham khảo.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tổng hợp