(20/09/2021)

Kim ngạch thương mại Việt Nam - Malaysia Quý I/2021

Theo số liệu thống kê của Tổng cục hải quan Việt Nam, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Malaysia đạt 3,11 tỷ USD tăng 20,9% so với cùng kỳ (2,46tỷ USD), trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Malaysia 3 tháng năm 2021 đạt 992,13 triệu USD tăng 5,04% (942 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2020. Kim ngạch nhập khẩu 3 tháng năm 2021 đạt 2,12 tỷ USD tăng 28,3% (1,52 tỷ USD) so với cùng kỳ 2021.
Kim ngạch thương mại Việt Nam - Malaysia Quý I/2021

Về hàng hóa nhập khảu: 

Số liệu cho thấy tất cả các mặt hàng nhập khẩu chủ chốt đều có mức tăng khá như: Máy vi tính, sp điện tử và linh kiện tăng 34,8%; Xăng dầu các loại tăng 52,1%; Kim loại thường khác tăng 35,4%; Hóa chất tăng 44,7%...

Hàng hóa xuất khẩu:

Tổng hợp số liệu xuất khẩu những mặt hàng chủ lực của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2021 có thể thấy kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm có sự tăng giảm xen kẽ, tuy nhiên số lượng các mặt hàng có kim ngạch tăng trưởng vẫn lớn hơn các mặt hàng có kim ngạch giảm. Những sản phẩm có mức tăng trưởng khá như: Máy vi tính, thiết bị điện tử và linh kiện tăng 29,5%, Sắt thép các loại tăng 14,3%, Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh tăng 50,9%, Sản phẩm hóa chất tăng 31,2%, Sắt thép các loại tăng 14,3% thì cũng có mặt hàng suy giảm như: Gạo giảm 65,8%, Phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 19,3%; Dệt may giảm 28,7%, Thủy sản giảm 5,3%.

Số liệu từ Cục Thống kê quốc gia Malaysia cho biết trong 3 tháng đầu năm 2021, kim ngạch thương mại song phương đạt 15,82 tỷ RM tăng 27,2% (11,51 tỷ RM), trong đó xuất khẩu sang Việt Nam đạt 10,94 tỷ RM tăng 37,9% (6,79 tỷ RM), nhập khẩu từ Việt Nam đạt 4,88 tỷ RM tăng 3,3 % (4,72 tỷ RM) so với cùng kỳ năm 2020.

Tỷ giá tạm tính 1 USD=4.15 RM

Thương vụ Việt Nam tại Malaysia