(20/09/2021)

Kim ngạch thương mại Việt Nam-Malaysia 6 tháng đầu năm 2021

Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Malaysia 6 tháng đầu năm 2021 tăng trưởng mạnh
Kim ngạch thương mại Việt Nam-Malaysia 6 tháng đầu năm 2021

(Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Malaysia đạt 2.118,61 triệu USD tăng 23,28%

trong 6 tháng đầu năm 2021)

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch XNK giữa Việt Nam với Malaysia trong 6 tháng năm 2021 đạt 6.318,77 triệu USD tăng 26,53% so với cùng kỳ (4.642,61 triệu USD), trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Malaysia đạt 2.118,61 triệu USD tăng 23,28% (1.625,42 triệu USD), kim ngạch nhập khẩu đạt 4.200,16 triệu USD tăng 28,16% (3.017,19 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Về hàng hóa nhập khẩu: 

Tổng hợp số liệu 6 tháng năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020 cho thấy tất cả các mặt hàng nhập khẩu chủ chốt đều có mức tăng khá như: Máy vi tính, sp điện tử và linh kiện tăng 28,3%; Xăng dầu các loại tăng 41,7%; Máy móc thiết bị và phụ tùng tăng 18,2%; Kim loại thường khác tăng 32,5%; Hóa chất tăng 51,4%, chất dẻo nguyên liệu tăng 33,3%...

Hàng hóa xuất khẩu:

Số liệu xuất khẩu những mặt hàng chủ lực của Việt Nam trong 6 tháng năm 2021 có thể thấy ngoài sản phẩm gạo và dệt may có kim ngạch suy giảm thì hầu hết các sản phẩm còn lại đều có kim ngạch tăng trưởng khá. Các sản phẩm có mức tăng trưởng mạnh như: Máy vi tính, thiết bị điện tử và linh kiện tăng 48%, Sắt thép các loại tăng 38%, Máy móc thiết bị và phụ tùng tăng 28%, Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh tăng 28,3%, Sản phẩm hóa chất tăng 37,6%… 

Số liệu thống kê của Cục Thống kê quốc gia Malaysia cho biết: Kim ngạch XNK 6 tháng đầu năm 2021 giữa Malaysia và Việt Nam đạt 32,53 tỷ RM (tương đương 7,75 tỷ USD) tăng 44,32% so với cùng kỳ 2020 (22,54 tỷ RM). Trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Việt Nam đạt 22,01 tỷ RM, tăng 59%, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam đạt 10,52 tỷ RM, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Tỷ giá tạm tính 1 USD = 4,2 RM

Thương vụ Việt Nam tại Malaysia