(28/06/2013)

Kim ngạch thương mại Việt Nam-EU quý I /2013

 Theo eurostat, trong quý I năm 2013 tổng kim ngạch thương mại hàng hóa giữa Việt Nam và EU đã đạt gần 7 tỷ euro (tăng 31,34% so với cùng kỳ năm 2012).

 

KIM NGẠCH XNK GIỮA VIỆT NAM VÀ EU TRONG QUÝ I NĂM 2013

(đơn vị tính:euro)                                                                                                                                                                                                                   

 

Tổng KN XNK

VN- EU

Quý I/2013

Quý I/2012

So với quý I/2012

VN xuất khẩu vào EU

5506140097

4151106451

+32,64%

VN nhập khẩu từ EU

1439679261

1137508020

+26,56%

Cán cân

4066460836

3013598431

 

Tổng kim ngạch XNK

6945819358

5288614471

+31,34%

Nguồn : eurostat


Thương vụ Việt Nam tại EU và Bỉ - Luxembourg