(01/06/2017)

Kim ngach thương mại Việt Nam - Anh 4 tháng đầu năm 2017

4T đầu năm 2017 kim ngạch xuất khẩu sang Anh sụt giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2016, với giá trị tương đương khoảng gần 160 triệu USD trị giá xuất khẩu.

Bảng số liệu về trao đổi thương mại giữa Anh và Việt Nam trong năm 2017.

Số liệu XNK 4T 2017 Việt Nam - Anh

 

4T 2016

4T 2017

Tăng/Giảm (%) so với 4T 2016

Nhập khẩu

1.589,3

1.437,1

-9,6

Xuất khẩu

209,4

212,2

1,3

Nguồn: Tổng cục HQ VN. Đơn vị: triệu USD

Số liệu XNK 3T 2017 Việt Nam - Anh

 

3T 2016

3T 2017

Tăng/Giảm (%) so với 4T 2016

Nhập khẩu

855,7

775,7

-9,3

Xuất khẩu

110,1

112,2

1,9

Nguồn: Cục Thống kê Anh. Đơn vị: triệu bảng

Xuất khẩu một số mặt hàng từ Việt Nam sang Anh 4T 2017

Mặt hàng

4T 2016

4T 2017

Tăng/Giảm (%) so với 4T 2016

Thủy sản

60,5

62,3

2,9

Cà phê

32,4

32,6

0,6

Sản phẩm chất dẻo

29,5

29,8

1,1

Gỗ và sản phẩm gỗ

110,2

100,2

-9,1

Dệt may

203,5

201,3

-1,1

Giày dép

192,7

201,9

4,7

Máy vi tính

112,8

72,3

-35,9

Điện thoại

637,3

481,4

-24,4

Nguồn: Tổng cục HQ VN. Đơn vị: triệu USD

Qua số liệu có thể thấy 4T đầu năm 2017 kim ngạch xuất khẩu sang Anh sụt giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2016, với giá trị tương đương khoảng gần 160 triệu USD trị giá xuất khẩu. Việc suy giảm này chủ yếu là do nhóm hàng điện tử, điện thoại sụt giảm khi riêng mặt hàng điện thoại trong 4T đầu 2017 có kim ngạch giảm khoảng hơn 150 triệu USD so với cùng kỳ 2016. Các nhóm mặt hàng xuất khẩu chính khác của Việt Nam vẫn duy trì ở mức tăng trưởng hoặc sụt giảm nhẹ. Riêng nhóm mặt hàng điện thoại thì việc xuất khẩu không phụ thuộc vào chính sách của Việt Nam hay Anh, không phụ thuộc nhiều vào biến động tỷ giá mà phụ thuộc phần lớn vào chiến lược của nhà đầu tư trong lĩnh vực này (Samsung). Thời gian qua, Samsung phải xử lý các sự cố liên quan tới lỗi sản phẩm, đồng thời chưa tung ra sản phẩm mới dẫn tới kim ngạch cho mặt hàng này sụt giảm.

Trong bối cảnh Brexit nhiều biến động thì bức tranh xuất khẩu từ Việt Nam sang Anh trong 4 tháng đầu năm 2017 vẫn cho tín hiệu khả quan qua những mặt hàng truyền thống của Việt Nam vẫn tăng trưởng. Việc tỷ trọng XK giảm nhưng chủ yếu tới từ mặt hàng điện thoại chưa phải là điều đáng lo lắng nếu trong các tháng còn lại trong năm các sản phẩm mới được sản xuất và đưa ra thị trường thì mục tiêu tăng trưởng dương cho xuất khẩu là hoàn toàn khả thi.

Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh