(07/08/2020)

Kim ngạch thương mại song phương VN-Malaysia 6 tháng đầu năm 2020.

Sơ kết kim ngạch thương mại song phương 6 tháng đầu năm 2020.

Theo thống kê của Cục thống kê quốc gia Malaysia (Malaysia External Trade Statistics), trong 6 tháng đầu năm 2020, kim ngạch thương mại song phương đạt 22,49 tỷ RM giảm 17.7% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó kim ngạch nhập khẩu lượng hàng hóa từ Việt Nam đạt 8,65 tỷ RM giảm 11,2%  so với cùng kỳ và xuất khẩu khối lượng hàng hóa sang Việt Nam đạt 13,84 tỷ RM, giảm  21,7% so với cùng kỳ. 

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch thương mại song phương trong nửa đầu năm 2020 như sau:

Tổng kim ngạch XNK giữa Việt Nam với Malaysia trong 6 tháng đầu năm 2020 đạt 4.64 tỷ USD giảm 17,9% so với cùng kỳ, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Malaysia 6 tháng đầu năm 2020 đạt 1.61 tỷ USD giảm 21,1%, kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2020 đạt 3.03 tỷ USD giảm 16,2% so với cùng kỳ 2019. Đây là số liệu thương mại song phương bị suy giảm mạnh nhất trong những năm gần đây do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Thương vụ Việt Nam tại Malaysia