(16/10/2017)

Kim ngạch thương mại Séc-Việt tháng 8/2017

Kim ngạch thương mại Séc-Việt tháng 8/2017 do Thương vụ Việt Nam tại CH Séc tổng hợp. (Theo số liệu ngày 10/10/2017 của Cục thống kê Séc).

a/ Xuất khẩu từ Việt Nam sang CH Séc                                    

(Đơn vị tính: ngàn USD)

 

Tháng 8

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016 (%)

Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016 (%)

Tổng cộng

84.618

111,8

592.564

115,2

b/ Xuất khẩu từ CH Séc sang Việt Nam                                    

(Đơn vị tính: ngàn USD)

 

Tháng 8

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016

(%)

   Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016 (%)

Tổng cộng

10.064

125,8

61.159

96,5

 c/Tổng kim ngạch XNK hai chiều                                              (Đơn vị tính: ngàn USD)

 

Tháng 8

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016 (%)

   Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016

(%)

Tổng cộng

94.682

113,1

653.723

113,1

Thương vụ Việt Nam tại Czech