(19/06/2018)

Kim ngạch thương mại Séc-Việt tháng 4/2018

Kim ngạch thương mại Séc-Việt tháng 4/2018, do Thương vụ Việt Nam tại CH Séc tổng hợp (Theo số liệu ngày 18/6/2018 của Cục thống kê Séc).

a/ Xuất khẩu từ Việt Nam sang CH Séc                                     (Đơn vị tính: ngàn USD)

 

 

Tháng 4

Tăng/giảm so cùng kỳ 2017 (%)

Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2017 (%)

Tổng cộng

77.177

113,2

347.336

120,6

b/ Xuất khẩu từ CH Séc sang Việt Nam                                 (Đơn vị tính: ngàn USD)

 

Tháng 4

Tăng/giảm so cùng kỳ 2017

(%)

   Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2017 (%)

Tổng cộng

7.177

148,4

33.326

149,5

 c/Tổng kim ngạch XNK hai chiều                                         (Đơn vị tính: ngàn USD)

 

Tháng 4

Tăng/giảm so cùng kỳ 2017 (%)

   Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2017 (%)

Tổng cộng

84.354

115,5

380.662

122,7

Thương vụ Việt Nam tại Czech