(01/01/1970)

Kim ngạch nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ Singapore năm 2009 và tính đến tháng 8 năm 2011

Số liệu thống kê kim ngạch nhập khẩu mặt hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường Singapore trong các tháng năm 2009 và tính đến tháng 8 năm 2011 được tổng hợp để doanh nghiệp tham khảo.