(01/01/1970)

Kim ngạch nhập khẩu sắt thép từ Hà Lan năm 2009 và 6 tháng đầu năm 2010

Số liệu thống kê kim ngạch nhập khẩu mặt hàng sắt thép từ thị trường Hà Lan trong các tháng năm 2009 và 6 tháng đầu năm 2010 được tổng hợp để doanh nghiệp tham khảo.