(01/01/1970)

Kim ngạch nhập khẩu sắt thép các loại từ Singapore năm 2009 và tính đến tháng 10 năm 2011

Số liệu thống kê kim ngạch nhập khẩu mặt hàng sắt thép các loại từ thị trường Singapore trong các tháng năm 2009 và tính đến tháng 10 năm 2011 được tổng hợp để doanh nghiệp tham khảo.