(01/01/1970)

Kim ngạch nhập khẩu sắt thép các loại từ Hồng Kông năm 2009 và 10 tháng đầu năm 2010

Số liệu thống kê kim ngạch nhập khẩu mặt hàng sắt thép các loại từ thị trường Hồng Kông trong các tháng năm 2009 và 10 tháng đầu năm 2010 được tổng hợp để doanh nghiệp tham khảo.