(01/01/1970)

Kim ngạch nhập khẩu phân bón từ Nga năm 2009 và 9 tháng đầu năm 2010

Số liệu thống kê kim ngạch nhập khẩu mặt hàng phân bón từ thị trường Nga trong các tháng năm 2009 và 9 tháng đầu năm 2010 được tổng hợp để doanh nghiệp tham khảo.