(01/01/1970)

Kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da giày từ Hồng Kông năm 2009 và 11 tháng đầu năm 2010

Số liệu thống kê kim ngạch nhập khẩu mặt hàng nguyên phụ liệu dệt may, da giày từ thị trường Hồng Kông trong các tháng năm 2009 và 11 tháng đầu năm 2010 được tổng hợp để doanh nghiệp tham khảo.