(01/01/1970)

Kim ngạch nhập khẩu máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng từ Pháp năm 2009 và 6 tháng đầu năm 2010

Số liệu thống kê kim ngạch nhập khẩu mặt hàng máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng từ thị trường Pháp trong các tháng năm 2009 và 6 tháng đầu năm 2010 được tổng hợp để doanh nghiệp tham khảo.