(01/01/1970)

Kim ngạch nhập khẩu máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng từ Pháp năm 2009 và 5 tháng đầu năm 2010

Tổng hợp để doanh nghiệp tham khảo số liệu kim ngạch nhập khẩu mặt hàng máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng từ thị trường Pháp trong các tháng năm 2009 và 5 tháng đầu năm 2010.