(01/01/1970)

Kim ngạch nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô từ Trung Quốc năm 2009 và 9 tháng đầu năm 2010

Số liệu thống kê kim ngạch nhập khẩu mặt hàng linh kiện phụ tùng ô tô từ thị trường Trung Quốc trong các tháng năm 2009 và 9 tháng đầu năm 2010 được tổng hợp để doanh nghiệp tham khảo.