(30/10/2014)

Kim ngạch nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô từ Malaysia từ năm 2009 đến tháng 9 năm 2014

Số liệu thống kê kim ngạch nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô từ thị trường Malaysia từ năm 2009 và tính đên tháng 9 năm 2014 được tổng hợp để doanh nghiệp tham khảo.

Doanh nghiệp xem file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
EcomViet