(01/01/1970)

Kim ngạch nhập khẩu dược phẩm từ Đài Loan năm 2009 và năm 2010

Số liệu thống kê kim ngạch nhập khẩu mặt hàng dược phẩm từ thị trường Đài Loan trong các tháng năm 2009 và năm 2010 được tổng hợp để doanh nghiệp tham khảo.