(01/01/1970)

Kim ngạch nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ Pháp năm 2009 và 8 tháng đầu năm 2010

Số liệu thống kê kim ngạch nhập khẩu mặt hàng sắt thép các loại từ thị trường Pháp trong các tháng năm 2009 và 8 tháng đầu năm 2010 được tổng hợp để doanh nghiệp tham khảo.