(01/01/1970)

Kim ngạch nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ Bỉ năm 2009 và tính đến tháng 5 năm 2011

Số liệu thống kê kim ngạch nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Bỉ trong các tháng năm 2009 và tính đến tháng 5 năm 2011 được tổng hợp để doanh nghiệp tham khảo.