(22/10/2014)

Kim ngạch nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ Ấn Độ từ năm 2009 đến tháng 9 năm 2014

Số liệu thống kê kim ngạch nhập khẩu mặt hàng chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Ấn Độ từ năm 2009 và tính đên tháng 9 năm 2014 được tổng hợp để doanh nghiệp tham khảo.

Doanh nghiệp xem file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
EcomViet