(01/01/1970)

Kim ngạch nhập khẩu cao su từ Campuchia năm 2009 và 11 tháng đầu năm 2010

Số liệu thống kê kim ngạch nhập khẩu mặt hàng cao su từ thị trường Campuchia trong các tháng năm 2009 và 11 tháng đầu năm 2010 được tổng hợp để doanh nghiệp tham khảo.