(28/01/2021)

Khách hàng Algeria tìm nhà xuất khẩu cà phê robusta nhân thô grade II

Khách hàng Algeria tìm nhà xuất khẩu cà phê robusta nhân thô grade II.
Khách hàng Algeria tìm nhà xuất khẩu cà phê robusta nhân thô grade II

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm xin gửi thông tin, catalogue và báo giá đến Thương vụ Việt Nam tại Algeria theo địa chỉ email dz@moit.gov.vn để biết thêm chi tiết. Thời gian gửi trước ngày 29/1/2021.

Hoàng Đức Nhuận

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria