(07/11/2017)

Khách hàng Algeria muốn nhập khẩu nguyên liệu cao su Việt Nam

Hiện nay, có khách hàng Algeria muốn nhập khẩu nguyên liệu cao su của Việt Nam hoặc liên doanh, liên kết đầu tư trong lĩnh vực này.

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Algeria để biết thêm chi tiết.
Tham tán Thương mại: Hoàng Đức Nhuận
Địa chỉ: 30 rue Chénoua, Hydra, Alger, Algérie
Tel fixe: + 213 (0) 23485193
Fax: + 213 (0) 23485200
Mobile: + 213 (0) 559502658
Email: Dz@moit.gov.vn; Nhuanhd@moit.gov.vn

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria