(23/08/2019)

ITU Telecom World 2019

ITU Telecom World 2019 diễn ra từ ngày 9 đến 12 tháng 9 tại HUNGEXPO Budapest, Hungary, một trung tâm năng động của đổi mới và thương mại ở trung tâm châu Âu

ITU Telecom World 2019 diễn ra từ ngày 9 đến 12 tháng 9  năm 2019 tại HUNGEXPO Budapest, Hungary, một trung tâm năng động của đổi mới và thương mại ở trung tâm châu Âu. Sự kiện toàn cầu dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ công nghệ, là một nền tảng thúc đẩy đổi mới công nghệ thông tin thông qua quan hệ đối tác và hợp tác để cải thiện cuộc sống nhanh hơn và làm cho thế giới phát triển nhanh hơn.

ITU Telecom World 2019 kết hợp triển lãm các giải pháp kỹ thuật số, diễn đàn chia sẻ kiến thức, trung tâm kết nối mạng cho các quốc gia, tổ chức và các cá nhân và một chương trình trao giải thưởng công nhận các thành tựu xuất sắc trong công nghệ thông tin.

Tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân quan tâm tham gia, xin tham khảo trang web: http://telecomworld.itu.int/

 

Thương vụ Việt Nam tại Hungary

Thương vụ Việt Nam tại Hungary