(17/11/2017)

Hướng dẫn về thủ tục đăng ký sử dụng và cấp giấy phép lao động nước ngoài tại Campuchia

Tài liệu tham khảo về thủ tục đăng ký sử dụng và cấp giấy phép đối với lao động nước ngoài tại Campuchia

Theo quy định tại Điều 1, điều 21, điều 67, điều 261, 264 và 265 của Luật lao động Vương quốc Campuchai và Thông báo số 195 về Giấy phép lao động nước ngoài và Thẻ lao động nước ngoài; Thông báo số 196 về Thuê lao động nước ngoài ký ngày 20/4/2014 của Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia quy định để có thể làm việc hoặc được phép làm việc cho bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào, tất cả người nước ngoài phải có Giấy phép lao động và Thẻ lao động nước ngoài do Bộ Lao động, Đào tạo nghề cấp. Do đó, chủ sở hữu và giám đốc của công ty/doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài và người nước ngoài phải đăng ký xin giấy phép sử dụng và quota sử dụng lao động nước ngoài không muộn hơn cuối tháng 11 của mỗi năm tại Cục Việc làm và Lao động, Bộ Lao động, Đào tạo nghề hoặc tại Sở Lao động và Đào tạo nghề các tỉnh. Nếu doanh nghiệp hoặc tổ chức được Chính quyền Thủ đô Phnom Penh cấp giấy phép thành lập thì phải được cấp giấy phép sử dụng lao động nước ngoài (Quota) tại Sở Lao động và Đào tạo nghề Phnom Penh hoặc ở Sở Việc làm và Nhân lực Phnom Penh.

Như vậy theo quy định, doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài phải tiến hành cụ thể các bước sau:

- Bước 1: Đăng ký thành lập công ty/văn phòng đại diện tại Bộ Thương mại Campuchia.

- Bước 2: Đăng ký xin phép sử dụng lao động nước ngoài và cấp quota lao động nước ngoài tại Bộ Lao động, Đào tạo nghề Campuchia.

- Bước 3: Sau khi có giấy phép cho phép sử dụng lao động nước ngoài với quota cụ thể, doanh nghiệp tiếp tục đăng ký xin giấy phép lao động và thẻ lao động nước ngoài cho từng người.

Mẫu của các loại giấy phép như sau:

1. Thủ tục xin giấy phép sử dụng và cấp quota lao động nước ngoài:

- Mẫu đề nghị cho sử dụng lao động nước ngoài (Quota), do Giám đốc doanh nghiệp ký.

- Bảng thống kê lao động nước ngoài cho mỗi năm.

- Bảng thống kê về nhân sự (đối với doanh nghiệp/tổ chức mới) và một bản báo cáo thay đổi nhân sự (đối với doanh nghiệp/tổ chức cũ).

- Phí dịch vụ: 80.000 riel (khoảng 20 USD).

Tỷ lệ lao động nước ngoài không được vượt quá 10% so với tổng số lao động Campuchia. Trong trường hợp, cần lao động nước ngoài vượt quá tỷ lệ 10%, phải có thư đề nghị trong đó ghi rõ về vị trí, chuyên môn, kỹ thuật hoặc kỹ năng nghề nghiệp của mỗi cá nhân.

2. Thủ tục xin cấp hoặc gia hạn Giấy phép lao động, Thẻ lao động nước ngoài (cho từng lao động):

- Một mẫu đề nghị cấp thẻ Giấy phép lao động và Thẻ lao động nước ngoài được dán tem với giá 1.000 riel/01 tem.

- Giấy chứng nhận sở hữu công ty/tổ chức để xác nhận số lao động nước ngoài hiện có.

- 4 ảnh 3x4 đối với trường hợp xin cấp Giấy phép, Thẻ mới và 01 ảnh đối với trường hợp gia hạn.

- Bản sao Hộ chiếu và Visa (giành cho loại E và K) hoặc giấy phép cư trú lâu dài được Bộ Nội vụ Cấp.

- 01 bản hợp đồng lao động.

- Giấy chứng nhận sức khỏe cấp bởi Cục Y tế và An toàn lao động, Bộ Lao động và Đào tạo nghề (phí dịch vụ khoảng 100.000 riel, tương đương 25 USD).

3. Tổng phí dịch vụ:

- 400.000 riel/người (khoảng 100 USD) đối với lao động nước ngoài có visa loại E (là visa thông thường).

- 320.000 riel/người (khoảng 80 USD) đối với lao động nước ngoài làm việc tại khu vực Tam giác phát triển.

- 240.000 riel/người (khoảng 60 USD) đối với lao động có visa K (người dân gốc Campuchia cư trú ở nước ngoài) hoặc giấy phép cư trú lâu dài tại Campuchia.

Theo điều số 369 và 372 của Luật Lao động, Chủ sở hữu/Giám đốc doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài không có giấy phép hay thẻ lao động nước ngoài sẽ bị phạt từ 488.000 riel/người (122 USD) đến 720.000 riel/người (180 USD).

Hiện nay, doanh nghiệp có thể đăng ký trực tuyến các thủ tục trên tại trang Web: https://fwcms.mlvt.gov.kh/company/new_register của Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia. Khi đăng ký trực tuyến, doanh nghiệp vẫn cần phải có giấy chứng nhận sức khỏe cho người lao động như đã đề cập ở trên.

Một điểm doanh nghiệp cần chú ý là: Hạn đăng ký quota sử dụng lao động nước ngoài cho năm 2018 sẽ hết hạn vào cuối tháng 11/2017. Do, theo thông báo của Bộ Lao động, Đào tạo nghề, hạn đăng ký quota cho năm 2018 là từ ngày 01/09 – 30/11/2017 và lịch cấp giấy phép lao động, thẻ lao động là từ 01/01 – 31/03/2018. Do đó, nếu hoàn thiện giấy phép tại Bộ Thương mại vào năm 2018, doanh nghiệp sẽ phải xin quota sử dụng lao động nước ngoài bổ sung tại Bộ Lao động Campuchia. 

Thương vụ Việt Nam tại Campuchia mong rằng tài liệu trên có thể hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư, làm ăn tại Campuchia./.