(02/02/2021)

Hướng dẫn thủ tục xuất khẩu về Giấy chứng nhận xuất xứ trong EVFTA

Từ ngày 01 tháng 8 năm 2020, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU đã có hiệu lực. Từ khi có hiệu lực, Hiệp định đã đem lại sức sống mới cho quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và EU. Một trong những yêu cầu bắt buộc để có thể tận dụng tốt Hiệp định là doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu về xuất xứ.
Hướng dẫn thủ tục xuất khẩu về Giấy chứng nhận xuất xứ trong EVFTA

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Để hỗ trợ doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể về quy trình cấp và sử dụng Giấy chứng nhận xuất xứ tại Việt Nam và EU, Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU kiêm nhiệm Luxembourg đã xuất bản tài liệu có tên "Thủ tục C/O theo EVFTA".

Chúc quý vị doanh nghiệp thành công trong quan hệ kinh doanh với EU và tận dụng được các cơ hội do EVFTA mang lại.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại EU, Bỉ và Luxembourg