(11/06/2018)

Hướng dẫn thành lập Công ty tại Campuchia

Hướng dẫn thủ tục thành lập Công ty, Chi nhánh Công ty, Công ty con tại Campuchia, do Thương vụ Việt Nam tại Campuchia tổng hợp.
Hướng dẫn thành lập Công ty tại Campuchia

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Campuchia