(16/06/2014)

Hướng dẫn mới về nhãn mác và thủ tục hải quan của Cơ quan Tiêu chuẩn và Vệ sinh an toàn thực phẩm Ấn Độ FSSAI

Ngày 06/02/2014, Cơ quan Tiêu chuẩn và Vệ sinh an toàn thực phẩm Ấn Độ FSSAI ban hành văn bản Hướng dẫn chung Hệ thống Thông quan nhập khẩu thực phẩm của FSSAI (FICS).

Theo đó văn bản sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2014, cho phép sử dụng một loại tem trong đó bao gồm số giấy cấp phép và logo của FSSAI như một loại “nhãn xác nhận” tại các cảng nhập khẩu hàng hóa. Quy định về nhãn mác đối với các loại hàng hóa khác theo Quy định FSS (Đóng gói và dán nhãn ban hành năm 2011) trước khi làm thủ tục hải quan. Hướng dẫn mới này cũng quy định các thủ tục đối với việc nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm trung gian khác mà chưa được chứng nhận là thực phẩm. Mặc dù chưa có thông báo từ phía Ấn Độ đến Tổ chức Thương mại Thế giới WTO nhưng việc quy định tem nhãn mác mới này vẫn có hiệu lực thi hành từ tháng 7 năm nay.

Thông tin tổng quát

Quy trình, thủ tục kiểm tra thực phẩm nhập khẩu của Ấn Độ:

  1. Xem xét, kiểm tra chứng từ nhập khẩu
  2. Kiểm tra trực quan lô hàng
  3. Lấy mẫu hàng hóa và đưa đến các phòng thí nghiệm
  4. Phòng thí nghiệm tiến hành thực hiện các công việc chuyên môn
  5. Quyết định ban hành/hoặc không ban hành của Hội đồng thầm định
  6. Nhận đơn phúc tra, kháng cáo
  7. Tiến hành các công việc liên quan đến việc phê duyệt sản phẩm
  8. Các vấn đề liên quan đến tái nhập khẩu sản phẩm thực phẩm

Nội dung một số quy định hướng dẫn của FSSAI:

(a)  Kể từ ngày 01/07/2014, tem chứng nhận thực phẩm có ghi rõ số giấy cấp phép và hình logo của FSSAI sẽ được công nhận tại tất cả các cửa khẩu hàng hóa của Ấn Độ. Quy định này không áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu trước ngày 01/07. Yêu cầu về nhãn mác đối với các mặt hàng khác đều phải tuân theo Quy định FSS (Đóng gói và dán nhãn ban hành năm 2011) khi nhập khẩu.

(b) Bản Hướng dẫn có quy định các thủ tục nhập khẩu đối với các mặt hàng thực phẩm trung gian mà chưa được coi là thực phẩm.

(c)  Đối với các loại thực phẩm được trưng bày tại các Hội chợ thương mại hoặc hình thức tương tự mà chưa được các nhà chức trách Ấn Độ phê duyệt, cần phải xuất trình tại cửa khẩu bản cam kết rằng các mặt hàng này sẽ được hủy hoặc tái xuất khẩu sau khi sự kiện kết thúc.

Thông tin chi tiết về Hướng dẫn vui lòng xem tại website http://www.fssai.gov.in/

Vụ Châu Phi Tây Nam Á