(01/11/2021)

Hướng dẫn kỹ thuật Ghi nhãn và công bố thành phần dinh dưỡng” đối với sản phẩm Thực phẩm đóng gói nhập khẩu và lưu hành tại Hồng Kông

Hướng dẫn kỹ thuật Ghi nhãn và công bố thành phần dinh dưỡng đối với sản phẩm Thực phẩm đóng gói nhập khẩu và lưu hành tại Hồng Kông
Hướng dẫn kỹ thuật Ghi nhãn và công bố thành phần dinh dưỡng” đối với sản phẩm Thực phẩm đóng gói nhập khẩu và lưu hành tại Hồng Kông

Cục An toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường Hồng Kông (FEHD) mới đây đưa ra lưu ý về “Hướng dẫn kỹ thuật Ghi nhãn và công bố thành phần dinh dưỡng” đối với sản phẩm Thực phẩm đóng gói nhập khẩu và lưu hành tại Hồng Kông, chi tiết xem file đính kèm

Thương vụ Việt Nam tại Hồng Kông

Địa chỉ: 17/F, Golden Star Building, No. 20-24 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong
Tel: (852) 2865 3218 - 2527 0495;   Fax: (852) 2865 3808
Email: hk@moit.gov.vn; hkvntrade@gmail.com

 

 

Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong