(07/05/2020)

Hướng dẫn giấy phép xuất nhập khẩu nông sản vào thị trường Phần Lan

Để hỗ trợ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản, Cơ quan An toàn Thực phẩm Phần Lan đã biên soạn cuốn sách hướng dẫn giấy phép xuất nhập khẩu nông sản vào Phần Lan. Hy vọng cuốn sách hữu ích cho các doanh nghiệp

.Bấm vào đường link dưới đây để đọc sách https://ruokavirasto.mobiezine.fi/zine/357/toc

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển