(18/01/2021)

Hướng dẫn cập nhật của EU về quy tắc xuất xứ trong EVFTA

Ngày 13 tháng 01 năm 2021, Tổng Vụ Thuế của Liên minh châu Âu (EU) đã công bố bản hướng dẫn cập nhật về quy tắc xuất xứ trong EVFTA. Trong đó có nội dung quan trọng về tích lũy xuất xứ ưu đãi của Việt Nam và Hàn Quốc.
Hướng dẫn cập nhật của EU về quy tắc xuất xứ trong EVFTA

Trong hướng dẫn ngày 13/01/2021, EU đã chính thức xác nhận rằng ngày 23/12/2020, Việt Nam và Hàn Quốc đã hoàn thành các thủ tục về tích lũy xuất xứ ưu đãi theo quy định của EVFTA và do đó từ ngày 23/12/2020, hàng hóa có xuất xứ tích hợp của Việt Nam và Hàn Quốc có thể được hưởng ưu đãi EVFTA khi xuất khẩu vào EU nếu đáp ứng các yêu cầu về CO.

Như vậy, từ sau ngày 23/12/2020, hàng hóa từ Việt Nam đã xuất khẩu vào EU mà có sử dụng xuất xứ tích hợp của Việt Nam và Hàn Quốc đã được hưởng ưu đãi thuế quan theo quy định của EVFTA. Các lô hàng nào được xuất khẩu từ sau ngày 23/12/2020, đáp ứng các điều kiện liên quan về tích lũy xuất xứ Việt Nam - Hàn Quốc mà chưa được hưởng ưu đãi thuế thì có thể yêu cầu hoàn thuế ưu đãi theo EVFTA. Nếu doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc yêu cầu hoàn thuế ưu đãi này, có thể liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU theo địa chỉ email be@moit.gov.vn để được hỗ trợ.

Thương vụ xin gửi kèm theo toàn văn hướng dẫn bằng tiếng Anh của EU về quy tắc xuất xứ trong EVFTA tại file đính kèm. Tài liệu bằng tiếng Việt sẽ được Thương vụ dịch và cập nhật sau vài ngày tại trang Văn phòng trực tuyến của Thương vụ Việt Nam tại EU tại địa chỉ:  https://vn-eu-tradehub.com/ và twitter, facebook của Thương vụ.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại EU, Bỉ và Luxembourg