(10/09/2012)

Hồng Công: Dự trữ ngoại tệ tăng 1,9 tỉ USD trong tháng 8

Ngày 7/9/2012, Ủy ban Tiền tệ Hồng Công cho biết, dự trữ ngoại tệ của Hồng Công đạt 298,2 tỉ USD vào cuối tháng 8. so với 296,3 tỉ USD vào cuối tháng 7.

Tính cả các khoản chưa thanh toán, dự trữ ngoại tệ tính đến cuối tháng 8 đạt ở mức 298,2 tỉ USD. Con số này ở cuối tháng 7 là 296,3 tỉ USD.

Con số trên vượt 8 lần số tiền trong lưu thông, cũng tương đương với khoảng 55% tiền Hồng Công Dollar.

Nguồn: Website của Chính quyền Hồng Công


Thương vụ Việt Nam tại Hồng Kông