(18/10/2021)

Hội thảo trực tuyến về thuận lợi hoá thương mại cho ngành F&B của các nước ASEAN vào thị trường Hàn Quốc

12h trưa ngày 27/10/2021 (giờ VN), Trung tâm ASEAN Hàn Quốc sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến về thuận lợi hoá thương mại cho ngành F&B của các nước ASEAN vào thị trường Hàn Quốc. Hội thảo sẽ cung cấp các thông tin cơ bản cho doanh nghiệp ngành F&B có nhu cầu tiếp cận thị trường Hàn Quốc, cụ thể: -
Hội thảo trực tuyến về thuận lợi hoá thương mại cho ngành F&B của các nước ASEAN vào thị trường Hàn Quốc

- Ngành công nghiệp thực phẩm Hàn Quốc và cách tận dụng lợi thế từ Hiệp định VKFTA

- Ngành công nghiệp thực phẩm ASEAN và cách tận dụng lợi thế từ Hiệp định RCEP

- Thủ tục kiểm dịch thực phẩm của Hàn Quốc

- Thủ tục nhập khẩu của Hàn Quốc

- Xu hướng thị trường F&B Hàn Quốc

- Xu hướng thị trường Cà phê Hàn Quốc

Chương trình hội thảo và thông tin chi tiết xin xem tại file đính kèm.

Hội thảo sẽ được phát trực tuyến trên kênh Youtube của Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc tại link sau đây: https://www.youtube.com/user/akcsns

 

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc