(08/08/2014)

Hội thảo quốc tế về Quản lý Công nghệ tại I-ran

Theo thông báo của Đại sứ quán I-ran tại Hà Nội, Hội thảo quốc tế lần thứ 4 và Hội thảo quốc gia lần thứ 8 về Quản lý Công nghệ (IAMOT 2014) sẽ diễn ra từ ngày 01 đến ngày 02/12/2014 tại Kish Island, I-ran.

Hội thảo do Hiệp hội Quản lý Công nghệ I-ran (Iran Association for Management of Technology) tổ chức và sẽ tập trung vào chủ đề Sự đổi mới và Thương mại hóa của Tri thức và Công nghệ: vai trò của mạng lưới doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp lớn và các tổ chức liên quan đến tri thức và công nghệ

 Các doanh nghiệp muốn biết thêm thông tin chi tiết hoặc đăng ký tham gia triển lãm, đề nghị liên hệ:

 Đại sứ quán I-ran tại Hà Nội

Địa chỉ: 54 Trần Phú, Hà Nội

Điện thoại: 04 3823 2068

Fax:           04 3823 2120

E-mail:       javad_shahidi435@yahoo.com

 Hoặc truy cập website: www.conference.iramot.ir/en

 Phạm Xuân Trang

Vụ thị trường Châu Phi Tây Nam Á