(09/05/2012)

Hội Thảo “Hồng Kông – Cửa Ngõ Để ASEAN Bước Vào Thế Giới”

Thương vụ Việt Nam tai Hồng Kông xin đăng tải Hội Thảo “Hồng Kông – Cửa Ngõ Để ASEAN Bước Vào Thế Giới” do Hội đồng xúc tiến thương mại Hồng Kông ( HKTDC) hối hợp với Văn phòng Kinh tế - Thương mại của Hồng Kông (HKETO) tổ chức tại Hà Nội Thứ Sáu ngày 25/5/2012.

Mời các tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tham dự. Xin mở file đính kèm để tham khảo.

Thương vụ Việt Nam tại Hồng Kông kính báo.


Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Hồng Kông