(25/01/2021)

Hội phát triển ngoại Thương Đài Loan tổ chức hội chợ mua sắm trực tuyến ngành thiết bị y tế phòng chống dịch 2021

Theo thông tin của Văn phòng Kinh tế và Văn hoá Đài Bắc tại Việt Nam, Hội phát triển ngoại Thương Đài Loan (Taitra) sẽ tổ chức “Đại hội mua sắm trực tuyến toàn cầu ngành vật tư y tế phòng chống dịch 2021” vào ngày 02/2/2021.

Vụ Thị trường châu Á – châu Phi gửi kèm tại đây Thông tin giới thiệu về hoạt động và danh sách các nhà cung cấp tiềm năng để các doanh nghiệp quan tâm tìm hiểu.

Các doanh nghiệp quan tâm tham dự hoạt động hoặc muốn tìm hiểu thêm các thông tin liên quan có thể liên hệ trực tiếp với TAITRA để được hỗ trợ.

Thông tin liên hệ: Ms: Trần Phương Diệu; Tel: 84-4-38335501 máy lẻ 8124; Email: dieukt.teco@gmail.com   

Vụ Thị trường châu Á – châu Phi