(02/09/2020)

Hội chợ xây dựng Phần Lan

Hội chợ xây dựng Phần Lan được tổ chức tại thành phố Tampere, Phần Lan.

Thời gian: 5-7/2/2021

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm và Thể thao Tampere, Phần Lan

Doanh nghiệp quan tâm xin liên hệ Ban tổ chức hội chợ:

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển