(07/01/2022)

Hội chợ xây dựng Bắc Âu

Hội chợ xây dựng Bắc Âu

Thời gian: 26-29/4/2022
Địa điểm: Trung tâm Hội chợ Stockholm, Thụy Điển
Website: https://www.nordbygg.se/?sc_lang=en

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển