• Giới thiệu Hội chợ Quốc tế tổng hợp Úc

  (11/06/2014)
  Hội chợ quốc tế tổng hợp của Úc (Australian International Sourcing Fair - AISF) được tổ chức hàng năm kể từ năm 2010. Đến nay hội chợ đã tổ chức được 4 lần vào các năm 2010, 2011, 2012, 2013.
 • Mời hội chợ CAEXPO 2014

  Mời hội chợ CAEXPO 2014

  (09/06/2014)
  Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2014, Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương tổ chức Đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 11 (CAEXPO 2014) tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cụ thể như sau:
 • Triển lãm quốc tế Saudi Agrofood lần thứ 21 tại Ả-rập Xê-út

  (06/06/2014)
  Triển lãm quốc tế về Thực phẩm, thành phần thực phẩm và Công nghệ (Saudi Agrofood) lần thứ 21 sẽ được tổ chức tại Riyadh, Ả-rập Xê-út từ ngày 07-10/9/2014.
 • Triển lãm quốc tế Saudi Logitrans tại Ả-rập Xê-út

  (06/06/2014)
  Triển lãm quốc tế về Vận tải, dịch vụ logistics và vận chuyển hàng hóa (Saudi Logitrans) sẽ được tổ chức tại Riyadh, Ả-rập Xê-út từ ngày 27-29/10/2014.
 • Triển lãm quốc tế Baghdad International Expo 2014 tại I-rắc

  (06/06/2014)
  Đại sứ quán I-rắc tại Hà Nội có công hàm gửi Bộ Công Thương ngày 28/5/2014 thông báo và mời các doanh nghiệp Việt Nam tham gia Triển lãm quốc tế Baghdad International Expo lần thứ 41 tại I-rắc.